Mentor

Via jobcentre har jeg i mange år været mentor for voksne over 18 år, der har ekstra udfordringer. Det kan f. eks. være angstproblematikker, depressioner, PTSD, udbrændthed eller i mange år at have været væk fra arbejdsmarkedet og der med mistet troen på, at de har noget at byde ind med.

I mit arbejde som mentor er det vigtigt for mig, at møde borgeren med ligeværd og som et menneske med både ressourcer og udfordringer.

Jeg arbejder ressourceorienteret og ud fra recovery tankegangen og blander psykoedukation med konkrete ”gå hjem og gør” redskaber for at hjælpe borgeren med ”det næste skridt”.

Jeg har ikke en fast klinikadresse, så mødestedet aftales med borgeren. Ofte er det et sted i naturen, da der er lys, luft og højt til loftet, god plads til at være der med dialogen.
Jeg bruger naturen aktivt til at finde frem til de redskaber og måder borgeren kan sætte sine egne ressourcer i spil og tage hånd om udfordringerne. Møderne kan selvfølgelig også foregå i borgerens eget hjem, eller hvor det ellers passer bedst.

Indhold:

Da der altid er forskel på hvilke specifikke problemstillinger borgerenstår med, har jeg ikke et fast koncept for mit arbejde som mentor. 

Som udgangspunkt er det en samtale om ugen af 60 minutters varighed, ofte i et 13 ugers forløb (med mulighed for forlængelse, hvis det er relevant).

Hvis du som sagsbehandler sidder med en borger og er i tvivl om, om jeg kunne være den rette – så kontakt mig og lad os tage en uforpligtende snak om dit/borgerensbehov. 


Udtalelse:

”Tine har set mig, som den jeg er og troet på mig hele vejen. Hun har givet mig redskaber som passer lige præcist til mig, så jeg igen har kunnet finde en plads på arbejdsmarkedet. Det er jeg meget taknemmelig for”

38 årig kvinde, tilkendt 15 timers fleksjobSamarbejdspartnere:

Aktuelt har jeg en samarbejdsaftale med Nyborg Jobcenter om mentorforløb i Ungeteamet og med Kontanthjælp- og Ressourceforløbsteamet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.